Integritetspolicy

Dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att hantera din e-post samt bokningar online på www.kavadental.se.

  • Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka dig information via e-post och sms.
  • Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut. Det innefattar att använda dina personuppgifter för att samla in och kontrollera bokföringsuppgifter för att följa bokföringsreglerna. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att Kava Dental AB ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.
  • Vi lämnar ej ut adresser, telefonnummer, e-postadresser eller andra personuppgifter om våra klienter till tredje part för marknadsföringssyfte, statistisk bearbetning eller dylikt.
  • Våra klienters personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt oavsett om de speciellt har begärt detta eller inte.
  • Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlat in från dig får du information om huruvida tillhandahållandet av dessa är lagstadgat eller obligatoriskt i syfte att ingå ett avtal samt eventuella konsekvenser som detta kan få.
  • Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har samlat om dig. 
  • Vi sänder dig dessa uppgifter via e-post efter att du kontaktat oss. Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.
  • Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av oss på www.kavadental.se  förutom de uppgifter som vi har lagkrav på att spara som exempelvis journaluppgifter. Dessa måste sparas 10 år efter sista besöket.

Det svenska företaget, Kava Dental AB är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Kava Dental
Bysistorget 4, 1tr
118 21 STOCKHOLM

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 000000-0000

Cookies

www.kavadental.se kan behöva samla information om din användning av våra onlinetjänster med hjälp av cookies. Dessa textfiler skickas av oss till din enhet för att vi ska kunna komma ihåg dig nästa gång du besöker oss. Cookies bygger en bild av dina intressen och behov samt hur just du använder vår webbplats. Dessa textfiler gör även att vi kan försäkra oss om att vi skickar annan relevant information inom marknadsföring såsom erbjudanden och internetbaserad annonsering.

Information som vi kan komma att samla in är namn, hemadress, e-post, telefonnummer, IP-adress, webbläsare när du besöker oss, hur länge du stannar på sajten, platsbaserad data, språk, tidigare bokningar och i vissa fall kan vi även komma att kontakta dig i fasen efter avslutat köp.

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA).

Om du anser att vi på www.kavadental.se behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Vi kan behöva uppdatera vår integritetspolicy. Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i policyn, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter eller dina rättigheter.

Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 Maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL).